Роля на термокамерите в различни сфери на индустрията

термокамера

Проблемите, които възникват в хода на експлоатацията по сградите могат да бъдат от най-различно естество. Влага, загуба на топлинна, наличие на подпочвени води или други са способни да повлияят на стабилността и да причинят сериозни материални щети. През последните години все повече фирми от строителния, водопроводния и отоплителния бранш търсят решения за оборудване с професионална техника, която да пести време и усилия при откриване на такива аварии. Доста висок интерес се наблюдава към различните видове термокамери, с чиято помощ се извършва бързо термографско обследване, което позволява един много точен поглед върху мащабите на проблема и възможностите за неговото отстраняване. Къде намират приложение термокамерите и кои модели и функции са сред най-предпочитаните от специалистите при покупка ще споделим в днешната ни тема.

Видове термографско обследване

Привилегиите, които специалистите отчитат по отношение на употребата на термокамери се изразява в няколко основни направления. Това са:

 • Пълен поглед върху проблемите;
 • Обследват се големи площи за минути;
 • Уреда е изключително компактен и лесно приложим при различни условия за работа;
 • Не се губи време за анализ и обследване;
 • Осигуряват се много добри условия за анализ, нужен на специалиста за установяване причините за възникналата авария.

По отношение на сферата, в която намира приложение термографското обследване се различават следните видове:

 • Анализ на скрити течове;
 • Откриване на топлинни загуби при инсталиране на некачествена дограма;
 • Установяване на проблеми по покривни конструкции;
 • Откриване на подпочвени води;
 • За профилактика на електрически табла;
 • Установяване правилно функциониране на подово отопление;
 • Осигуряване на цялостен анализ на многоетажни сгради за евентуални промени в температурите на конструктивните елементи.

Изключително полезни машинки, които позволяват на специалистите да получат много точна, бърза информация относно създалата се аварийна ситуация. Всяко едно температурно отклонение може да се окаже сериозен проблем, който да изиска навременна и бърза намеса. Колкото по-бързо бъде предприето ремонтно мероприятие то толкова по-малко ще бъдат разходите за отстраняване на щетите.

Функционалност

термографско обследване

Има разнообразни модели термокамери. През последните години покрай световните здравни проблеми и вирусни пандемии се разработиха и такива, които от разстояние установяват наличие на лица с повишена телесна температура. На фона на нуждите на обществото и бизнеса пазара предлага широк спектър от видов асортимент термокамери, които могат да окажат благоприятно въздействие върху дейностите, където ще бъдат приложени.

Основни функции, които се примат като много добра алтернатива са свързани с:

 • Лесен контрол и използване на уреда;
 • Ясни и точни резултати, които позволяват ефективно установяване наличието на проблем;
 • Обхват на много голяма повърхност за обследване;
 • Възможност за наслояване на термоизображения;
 • Използване на приложение, с което лесно могат да бъдат запаметявани данни и в последствие обработвани;
 • Работа с батерия, благодарение на която се гарантира достъп до различни пространства, независимо от тяхната комуникативност.

Инфрачервен сензор с 19 200 измервателни пиксели при повечето модели камери позволява осигуряване на много точно анализиране с подробности по отношение на термографската снимка, която дава много подробна информация на специалистите с оглед на данни и подробна информация.

Някои важни технически параметри

Точното измерване на влажност и температурни промени е в основата на това да се прилагат термокамерите като ефективен метод за анализиране на различни видове повърхности. Като изключително удобство в полза на работния процес отчитат употребата на този тип апарати специалисти в областта на отоплителния, водопроводния, строителния сектор. Със сигурност особен приоритет имат и всички онези фокусни технически параметри, които са много важни за прилагането на уредите при провеждането на диагностиката.

В колекцията на онлайн магазин Ташев Галвинг ви очаква богат избор от термокамери на едни от водещите производители, именно Bosch и Laserline. Някои от основните технически параметри, които правят работата на специалистите още по-лесна са:

 • Bluetooth пренос на данни;
 • Аклиматизиращ се датчик, който позволява на уреда да работи при различни температури;
 • Документиране на влажност и промяна в температурата;
 • Лесно и бързо зареждане на батерията;
 • Широк обхват на измерване на температурата от от -40 °С до +1000 °С в зависимост от марката и модела на термокамерата.

Като цяло термокамерите се приемат като едни от най-широко използваните в наши дни измервателни уреди. Тяхната популярност се дължи най-вече на това, че са изключително прецизни, точни и коректни. Отчитането на данните се извършва дори от лица, които нямат професионална ориентираност по отношение на работа в съответната сфера. Затова те са водещи по отношение на осигуряването на информация в различни сфери. Особено приоритетни са при откриване на течове, анализиране на проблеми в електрически табла, наличие на влага, диагностика на системи за подово отопление и много други.

Предпочитан метод за анализиране и диагностика са, тъй като работят изключително елементарно и не изискват специално обучение и квалификация на лицето, което ще провежда обследването. Установяването на промени в температурите при различни обекти и повърхности идва да покаже какви действие в последствие трябва да се предприемат за да се намали риска от възникване на големи материални щети.