Какво представляват RFID картите?

Бизнесът се модернизира непрекъснато посредством внедряването на нови технологии за оптимизиране на работната среда. Оборудването задава потенциални перспективи за подобряване на фирмите.

Технологиите и уредите допринасят за ускоряването на работния процес, повишаване на производството и подобряване качеството на оперативните процеси. Бизнес оборудването е необходимост за съвременните компании, търсещи устойчиво развитие.

RFID картите са последно поколение технологични устройства, които имат основна роля да обменят, обработват и съхраняват бизнес информация.

Какво представляват RFID картите?

RFID картите са иновативни карти, базирани на Radio-Frequency Identification технологията. Тя представлява радиочестотна идентификация, предназначена за пренос на информация. Основната функция на RFID картите е, че служат за автоматизиране на идентификационния процес. За тази цел картите декодират данни без директно докосване.

Картите с RFID технология работят с помощта на RFID безконтактен чип, който е внедрен в самата карта. Посредством чипа се осъществява трансферът на информация, който служи за идентификация.

Идентификацията на обекта се извършва с помощта на уникален цифров код. Той се съхранява в чипа на картата, който е поставен вътре, както и антената за свързване и предаване на вълните. В зависимост от силата на радиочестотно предаване, се отличават и различни видове RFID карти.

Независимо от RFID картата, тя може да бъде персонализирана с идентификационен номер или други данни от двете страни на пластиката. Кодът се съхранява в паметта на чипа, който е вътре в картата, заедно с антената. Чрез антената радиовълните могат да се приемат или предават.

Ползи на RFID картите

На първо място, RFID картите ускоряват цялостния процес по пренос на данни по безконтактен начин. Те дават възможност на бизнеса да оптимизира идентифицирането на персонала, като следи неговата активност и дейност през работното време. С безконтактните карти се ускорява и идентификацията на клиенти в търговски обекти или посещаване на мероприятия като семинари, обучения, увеселителни паркове, концерти и др.

Друга важна полза от RFID картите е, че те осигуряват по-високо ниво на обслужване и по-добро качество на клиентското изживяване. С тяхна помощ се оптимизира процеса по плащане, което улеснява функциите, както на обслужващия персонал, така и на клиентите в търговските обекти.

Друга полза от използването на RFID картите е, че те могат да проследяват активи. Освен да идентифицират и анализират дейността на служителите, картите осигуряват помощ при проследяване на активи в сферата на здравеопазването, логистиката, транспортът, превозните средства и др. Те служат за по-лесното управление на данни с цел идентифициране на грешки, тенденции или заплахи за бизнеса.

Приложения на RFID картите

RFID картите намират все по-широко приложение като част от модернизацията на бизнеса. Тъй като основната им функция е да улеснят идентифицирането, то те се използват предимно в области, изискващи обслужване, разпознаване или преброяване на клиенти, плащания, автомобили и др.

Картите, базирани на RFID технология, се използват широко в сферите на бизнеса. Най-често те служат за идентификация на служители под формата на карти за достъп. Друг професионален отрасъл за прилагане на RFID картите е общественият транспорт. Картите за транспорт използват RFID технологията, за да обменят информация относно пътника, както и данните от неговите пътувания до момента на валидиране.

Друго приложение на RFID картите е за паркинг валидиране на автомобили. За да се ускори процеса по регистриране и изчисляване на престоя на автомобилите, RFID картите запаметяват и обработват тази информация, след което я споделят към способа за плащане в паркингите.

Още едно приложение на RFID картите в полето на бизнеса е за извършване на електронни плащания. Безконтактният обмен на информация дава възможност за директно плащане с едно докосване до разплащателния инструмент в търговски обекти, банки, заведения и др.

Да обобщим дотук:

С навлизането на технологиите се появяват и нови възможности пред съвременния бизнес. Оборудването и новите уреди задават нови параметри на работния процес – по-качествен, по-бърз, по-оптимален.

Сред най-новите предложения на съвременното технологично оборудване са RFID картите. Те представляват карти за идентифициране, които работят на радиочестотно предаване за пренасяне на информация от картата. RFID картите се отличават с безконтактния трансфер на данни, осигуряващ гъвкавост и удобство на работния процес.

Ползите на RFID картите спрямо развитието на бизнеса са по-висока скорост и сигурност при идентификационния процес на персонал или клиенти.  Те позволяват още по-засилен контрол на работното място, по-добро клиентско изживяване и по-добро качество на проследяването.

Основните бизнес сектори за прилагане на RFID картите са здравеопазването, офис средата, търговските обекти, паркингите и др.