Какви мерки ще предприеме страната ни с вноса на употребявани автомобили, които са замърсители на въздуха?

Няма съмнение, че старите автомобили са основен замърсител на въздуха. Поради мерките за опазването на околната среда редица Европейски държави гласуваха вземането на решения за ограничаването на движението на превозни средства, които създават висок риск от вредни емисии, които се изпускат в атмосферата. Това ще обхване най вече возилата с дизелови двигатели, тъй като при по-старите от тях не са приложени съвременните мерки, които са свързани с намаляването на вредните емисии. Много експерти от страната обаче алармираха, че тези промени, които ще предприемат Западноевропейските държави би било предпоставка у нас да се увеличи драстично вноса на автомобили с дизелови двигатели, което от своя страна е сигнал, че страната ни ще се превърне в бунище за европейски коли.

В тези предположения наистина има известна логика, тъй като все пак този автопарк трябва да отиде някъде, където да бъде доизползван. Но дали нашите законодатели ще допуснат такъв агресивен внос на автомобили или ще се поучат от своите албански колеги, които въвеждат от началото на 2019 година забрана на внос на коли над 10 годишна възраст, е въпрос на който няма как да си отговорим. А основната мисия на европейските страни е именно в намаляването на замърсяването на въздуха, което се превръща се предпоставка за редица заболявания на населението.

Вероятно е настъпил момента и страната ни да вземе адекватни мерки и да установи ясни правила за вноса на употребявани автомобили в страната. Напоследък се заговори за увеличаването на данъците, които собствениците на стари коли трябва да плащат. Да се надяваме, че това е първата крачка, която ще допринесе за регулирания внос на коли у нас. Едва ли потенциалните клиенти ще желаят да се сдобият с по-стар и евтин автомобил, но за който предстоящите такси и данъци ще бъдат в по-големи размери. Идеята е да се стимулират купувачите да търсят максимално екологични автомобили, които освен това са и с евтини годишни налози.

Оказва се, че автокъщите, които извършват внос на превозни средства са поставени пред ново предизвикателство и то е да осигурят на българските клиенти автомобили, които са сравнително нови и освен това,разполагат с различни пречистващи системи, които намаляват замърсяванията на въздуха. Разбира се, тези промени все още са в своя замисъл, но е добре да сме подготвени като купувачи на употребяван автомобили и да инвестираме в такива, които наистина отговарят на европейските стандарти. Имайте предвид, че не са малко страните, които вече са въвели забрана в страните им да влизат коли, които са по-стари от 15 години, което е предпоставка за гарантирано замърсяване на околната среда.