Как да се защитите от нелоялна конкуренция?

търговия

Търговското поведение на конкретен търговец или предприемач има една основна цел, а именно да бъде реализирана печалба. Съобразно спецификата на дейността се прилагат и различни конкурентни похвати за привличане вниманието на клиентите. Разбира се има в законодателството предвидени правила и норми, които се свързват с поведението на бизнеса спрямо конкуренцията. Всяко нарушаване на тези правила води до налагане на съответните забрани и санкции. Но как да се стимулира свободната стопанска инициатива и иновативен подход за привличане на аудиторията без това да доведе до нелоялна конкуренция. В днешната тема ще обърнем внимание на някои въпроси, които се отнасят именно до това какви са мерките срещу нелоялната конкуренция.

Същност

Клиента търси високо качество, приемлива цена и обслужване на ниво. Разбира се към това се стремят и компаниите, които търсят ефективно решение, базирано на принципите на лоялност и конкурентоспособност. Има някои законови мерки, които се прилагат именно предвид това да се ограничат някои монополни споразумения, които биха били в ущърб на по-дребния бизнес и разбира се крайния клиент. Такива имат основна роля при:

  • Споразумения межди предприятия и фирми, които работят в един бранш;
  • Сливане, вливане на предприятия от един сектор;
  • Действия или бездействия, които нарушават добросъвестната търговска практика;
  • Умишлено поддържане на високи цени от монополисти на пазара и други.

Това са действия, които е необходимо да бъдат контролирани от гледна точка на това да се осигури на клиента най-добрия, качествен и на приемлива цена продукт. Контролните органи в случая имат трудната задача не само да защитят от нелоялна конкуренция потребителя, но и по-малкия и среден бизнес, който е пряко зависим от недобросъвестното отношение на големите компании, които реално диктуват правилата на пазара.

Защо да наемете адвокат?

конкуренция

Когато са нарушени правата ви като търговец по отношение на развитието на бизнеса ви и има явна нелоялна конкуренция от друго юридическо лице със сходна на вашата дейност то имате пълно основание да потърсите правна защита. Такава могат да ви осигурят юристи, които са специализирани в областта на правната рамка от нелоялна конкуренция. Ролята им е в това да:

  • Консултират клиентите в областта на тази законова защитна мярка;
  • Представляват ви пред комисията за защита на конкуренцията;
  • Осигуряват представителство пред Върховния административен съд;
  • Представителство пред Софийски градски съд и други, които имат отношение към съответния казус.

Изключително професионално ще бъде оформена вашата защита и базирана на проверени факти. Това е важно при дела, които се отнасят до нелоялната конкуренция. Разбира се, че имате основание да потърсите юридическа подкрепа особено, ако има явно нарушаване на доверието и доброто име на конкурентите.

Разпространяването на сведения относно продукти и услуги, които биха били причина за отлив на клиенти също е вид нелоялна конкуренция, която е необходимо да бъде обект на защита. Такова умишлено разпространяване на невярна информация би било наистина особено неблагоприятно относно това да се заблуди крайния потребител и това да бъде причина за намаляване на икономическата стабилност на дадена компания.

Основанието да се наеме адвокат, който да защити правата ви в такива случаи наистина е основателно и точно предвид това е нужно да се потърси решение, благодарение на което да се елиминират по-нататъшни негативи, които да се трупат на плещите на бизнеса ви.

Производство

Самото производство пред КЗК се осъществява чрез молба. Сезирането на контролния орган цели да бъде проверена информацията относно случая на нелоялна конкуренция.

Изготвянето на тази правна рамка от юрист е задължително, тъй като това е определящо за да по-нататъшната защита. За да се образува производство е необходимо молбата да отговаря на конкретни реквизити, които явно показват нарушения и наличието на нелоялна конкуренция. Извършва се надлежно проучване и съобразно него се издава акт, в който са описани предприетите мерки срещу нарушителите.