Разберете повече за автомобилното застраховане ТУК!

автомобилно застраховане

Един от основните ангажименти на водачите и собствениците на моторни превозни средства е да ги поддържат в добро техническо състояние. Практиката показва, че едни от тях са наистина отговорни, но не са малко и небрежните, които оставят нещата за последния момент. Освен чисто техническата страна има още един определящ фактор, който се явява превенция при инциденти и настъпили технически проблеми както с работата на превозното средство така и с неговия външен вид. Автомобилните застраховки са част от годишните разходи, които правим ако разполагаме с автомобил. За да можете да ползвате колата си ежедневно един от придружаващите ги документи е задължителната застраховка Гражданска отговорност. В застрахователния бранш всъщност се предлагат няколко основни вида застраховане за автомобили и те от своя страна се делят на задължителни и избираеми.  Ако се интересувате от превенцията, която можете да ползвате в подобни случаи разбери повече тук и продължи да четеш следващите редове.

застраховка на автомобил

Задължителна застраховка за автомобила както вече споменахме е Гражданската отговорност. Самата ѝ абревиатура показва, че това не е лична застраховка, а е насочена в полза на трето лице, получило увреждане от нашите действия като водач на моторното превозно средство. Този вид застраховка  е гаранция, че при настъпил инцидент лицата, участници в него ще получат полагащото им се обезщетение за претърпените вреди – материални и морални. Водачите, които не разполагат с такава задължителна застраховка подлежат на санкция както парична така и административна.

Освен задължителните застраховки на пазара тук се предлагат и доброволни.Българина не е от потребителите, които обичат да харчат пари за евентуални последствия, но е добре да се замислите и разберете ползите от такава доброволна застраховка няма да повече отколкото сте очаквали. Ако сте млад водач, който наскоро е придобил свидетелство за правоуправление на МПС, купили сте си нова кола и сте инвестирали доста пари за нея, едва ли би било разумно да разчитате на това, че точно на вас няма да ви се случи нещо, което да увреди състояние на превозното средство. удар в бордюр, лека катастрофа и счупен стоп, както и други материални щети в случая ще се наложи да си покриете сами. Но пък наличието на застраховка Каско например ще реши проблема и то във ваша полза. Не са за подценяване доброволните застраховки, тъй като те са едно разумно решение, което ще ви спести доста пари.

Със застраховането реално потребителя прехвърля отговорността върху застрахователя и имено поради това тук не е важно да се ангажираме единствено със сключването на задължителната Гражданска отговорност, но и да разберем ползите от Каско, Защитена стойност на автомобила, Злополука и други които са пряко свързани с евентуални пътни инциденти и катастрофи.