Кой може да смени водомера ви?

водомер

Има съществени изисквания, които се отнасят до монтирането на нов или подмяна на стар водомер. Когато става въпрос за такива измервателни устройства, при които е задължително поставянето на пломба определено има защо да се внимава с това на кой поверявате изпълнението на услугата. Една от причините да се запознаете с изложената информация тук https://vikhelp.com/smiana-na-vodomeri/ е в това, че не всеки способен да извършва водопроводни услуги майстор има право да монтира, демонтира, ремонтира и узаконява водомери.

Особености на услугата

Премахването на водомер, който е неизправен не може да се извършва безконтролно. Необходимо е само лицензирана фирма, която има сключен договор със съответния доставчик да може да прави каквито и да било манипулации, свързани с ремонтирането или подмяната на измервателното устройство. Тъй като има пломба на водомера, а всеки апарат си има сериен номер, по които се завежда съответното плащане на изразходеното количество вода то е очевидно, че има достатъчно причини да проявите отговорност и да се запознаете с онези водопроводни компании, които имат необходимата оторизация.

Главните особености на услугата са отнасят до:

 • Осведомяване на дружеството за потенциален проблем с точното отчитане на разхода на вода на съответния абонат;
 • Извършване на оглед за да бъде установен наличието на проблем;
 • Изготвя се мотивиращо писмо към дружеството, което информира за необходимост от подмяна на дефектиралия уред с нов;
 • Офериране към абоната за стойността на услугата;
 • Постигане на съгласие между абоната и фирмата която ще проведе съответната смяна на водомера.

Много важни са тези стъпки, тъй като именно благодарение на тях ще можете да си осигурите ефективно, бързо и качествено провеждане на ремонтната услуга, която освен всичко друго е и законово издържана. В случая целия ангажимент пада на плещите на специалистите, които ще проведат рехабилитационното мероприятие с демонтиране на стария и монтиране на новия водомер.

В какво се състои услугата?

нов водомер

Може да изглежда доста лесно да се развият два свързващи елемента и да се освободи неработещия измервателен уред. Реално това е така, но що се отнася до важните особености, които са решаващи за узаконяването на водомерите то определено има защо да се възползвате от услугите на специалисти с опит.

Самите етапи, през които се преминава се отнасят не само да демонтаж и монтаж. Има преходни елементи, които са съществени за законното експлоатиране и въвеждане в експлоатация на новото съоръжение. А те са свързани с:

 • Изготвяне на документи, в които точно се описва естеството на аварията и съответните предписания за инсталиране на нов ;
 • Избиране на уред за измерване, който да покрива нормативните изисквания на доставчика на вода;
 • Отчитане на показанията на дефектния водомер, които се вписват в тристранен приемо-предавателен протокол;
 • Опис в същия протокол на номерата на отстранената от водопроводчика пломба както и този на уреда;
 • Монтиране на нов, тестване, поставяне на пломба и узаконяване по същия ред.

Накратко от вас като абонат се искат две неща:

 • Осигуряване на достъп до мястото, където е водомера;
 • Плащане на договорената цена.

Имате удобството да си спестите усилия и загуба на време, които се отнасят до това да се занесат документите в административната сграда на дружеството доставчик на вода. Реално работата се свършва изцяло от лицензираната фирма, която не само поема ангажимент да подмени , но и да го узакони по надлежния ред, описан в указанията за провеждане на услугата.

Повече за цените

Тарифите са стандартни и поносими. В зависимост от сложността, цолажа на връзките и това дали е за студена или топла вода офертите варират от 35 до 55 лева за смяна на измервателен уред.

В случай на допълнителни услуги както и покупка на нов водомер офертата, която ще изготви лицензираната компания ще бъде по-висока. Добре е да имате предвид, че винаги се сключват предварителни договори, в които ясно се описват правата и задълженията на страните както и крайната цена на услугата.